Oferta

W zakresie działalności naszego Biura Usług Księgowych oferujemy następujące usługi:

Księgowość
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
Obsługa Kadrowo – Płacowa
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
Usługi doradcze
 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

,,Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę księgową Twojej firmy"

~mFinanse

05-480 Karczew
Całowanie 32b

05-400 Otwock
ul. H.Kołłątaja 1 lok. 11

Tel. +48 607 174 981
Tel. Biuro +48 667 398 188

napisz do nas »